Bestuur TC Loppem

 

Voorzitter: Steven Hoornaert

Ondervoorzitter: Babs Geebelen

Penningmeester: Sofie Ruckebusch

Secretaris: Heidi De Grootte

Interclub: Nicholas Volders - Stijn Ruckebusch

Jeugdcomité: Nicholas Volders - Stijn Ruckebusch

Sport- en feestcomité: Babs Geebelen - Hart Van Damme - Stijn Coens

Communicatie: Babs Geebelen - Hart Van Damme

Verantwoordelijke senioren en sport: Paul Shroe

 

Tennis & Padelschool

Hoofdtrainer : Stijn Ruckebusch

Competitie : Stijn Ruckebusch

Jeugd : Nicolas Volders

Start to tennis : Paul Shroe

Kleutertennis : Stephanie Denys